Osteopathie Praktijk Gloudemans

Suzanne Gloudemans

Klachten arm, nek en schouder?

RSI staat voor Repetitive Strain Injury. Het is een aandoening die optreedt door herhalende, vaak kleine bewegingen, zoals typen of werken met een muis. Door die constante herhalingen, vaak onder hoge druk, ontstaat overbelasting van de zenuwen, pezen, gewrichten en spieren. In de jaren negentig was RSI een bekend fenomeen, vooral onder mensen die veel achter de computer zaten. Door meer aandacht voor goed kantoormeubilair, het belang van een goede zithouding en het nemen van voldoende pauzes, is het aantal patiënten met RSI sindsdien gelukkig afgenomen.
Maar helemaal verdwenen is de aandoening zeker niet. RSI komt veel voor bij beeldschermwerkers, maar ook onder slagers, musici, kassapersoneel en lopendeband-medewerkers. En met de komst van mobiele telefoons en tablets, kennen we nu ook de ‘swipe-vinger’, ‘whatsapp-vinger’, de ‘sms-duim’,‘tablet-schouder’ en de ‘tablet-nek’.

Tegenwoordig spreken we niet meer van RSI, maar van KANS: Klachten gerelateerd aan Armen, Nek en Schouder. De Engelse term zien we ook vaak: CANS: Complaints of Arms, Neck and/or Shoulder. Wij gebruiken hier de termen RSI en KANS.

Wat is RSI/KANS?

RSI/KANS kent een sluipend verloop. Het begint meestal met een stijve vinger of een pijnlijke pols. Aanvankelijk verdwijnen die klachten aan het eind van de werkdag. Na verloop van tijd worden de klachten echter erger: de pijn wordt heviger, de stijfheid blijft, de vingers kunnen koud aanvoelen en er kan zelfs krachtsverlies optreden. De klachten blijven ook aanwezig als je bv. niet meer achter de computer zit. In die fase ervaar je ook in het dagelijks leven last van de klachten. Zoiets eenvoudigs als een boterham smeren kan dan al pijnlijk zijn of zelfs niet lukken door het krachtverlies.
In de laatste fase is de pijn continu aanwezig, ook ‘s nachts en kunnen de (pols)gewrichten gaan zwellen en zelfs verkleuren. Hoe eerder je met je klachten hulp zoekt, hoe groter de kans dat je volledig van je klachten verlost zult worden.

Oorzaken

Niet iedereen krijgt RSI/KANS. Het gaat vaak om een combinatie van factoren die ervoor zorgen dat de een wel klachten krijgt en de ander niet. Risico-factoren voor het ontwikkelen van RSI/KANS kunnen zitten in een activiteit of in een persoon.

Activiteit

Herhaalde beweging en langdurig in één houding werken (= langdurig aanspannen van dezelfde spiergroepen) zijn duidelijke risicofactoren. Denk aan journalisten die onder hoge druk een artikel moeten schrijven voor een deadline. Of een violist die langdurig moet oefenen voor een belangrijk concert. Wanneer de werkdruk hoog is en er te weinig ruimte is voor pauze en het wisselen van houding, kunnen klachten ontstaan. Probeer dus voor zoveel mogelijk afwisseling te zorgen.

Persoon

Lichamelijke factoren, zoals lengte, gewicht en conditie zijn ook van invloed op de kans om RSI/KANS te krijgen. Een lang person zal extra alert moeten zijn op juiste afstellingen van zijn werkplek en apparatuur. Maar ook karaktereigenschappen als perfectionisme, moeilijk nee durven zeggen, en de wijze waarop iemand met stress omgaat, zijn belangrijk bij het ontwikkelen of juist voorkomen van RSI/KANS. Een perfectionist zal tijdens het werk een hogere spierspanning hebben dan iemand die lagere eisen aan zichzelf stelt of beter zijn of haar grenzen kan bewaken. Continue spierspanning kan uiteindelijk leiden tot overbelasting.